Skip to content. | Skip to navigation

Navigation

Personal tools

Steunpunt Economie en Ondernemen

Filed under:
Welkom bij het Steunpunt Economie en Ondernemen! Het Steunpunt adviseert de Vlaamse Overheid over speerpuntclusters, economisch beleid en ondernemen in Vlaanderen op basis van fundamenteel en toegepast onderzoek.

Welkom bij het Steunpunt Economie en Ondernemen.  Het Steunpunt (STORE) adviseert de Vlaamse overheid met fundamenteel en toegepast onderzoek naar speerpuntclusters, ondernemerschap, digitale economie en internationale waardeketens


Steunpunt Economie en Ondernemen (STORE) en het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) geïntegreerd     

               

 

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits wordt het Steunpunt Economie en Ondernemen (STORE) opgenomen in het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM). Door die integratie van de expertise van STORE in ECOOM ontstaat één slagkrachtig Vlaams superexpertisecentrum voor economie en innovatie en wordt gevolg gegeven aan de aanbevelingen van het economisch relancecomité. 

bron: Superexpertisecentrum voor economie en innovatie | Departement EWI (ewi-vlaanderen.be)

ECOOM/STORE EVENT: Beleidsdag 31 maart 2022

Op 31 maart organiseert Departement EWI samen met ECOOM/STORE een online beleidsdag waar we zoveel mogelijk beleidsmensen kennis willen laten maken met beleidsrelevant economisch onderzoek dat het afgelopen jaar door onze onderzoekers werd uitgevoerd.

We willen zowel onderzoekers als beleidsmensen samenbrengen om te debatteren over de reeds opgeleverde onderzoeksresultaten en hun beleidsrelevantie, alsook over toekomstige noden van het beleid aan beleidsrelevant onderzoek en monitoring.

De beleidsdag bestaat uit 4 sessies, gespreid over de voor- en de namiddag. Naargelang uw interesses kan u de gehele beleidsdag of afzonderlijke sessies volgen. Na inschrijving ontvang je de link om de sessie(s) online te volgen en ook enkele achtergronddocumenten.

9u45 Online meeting open
10u Introductie
10u10 Sessie 1: Ondernemerschap
11u10 Sessie 2: Digitale Economie
12u Einde voormiddag
13u  Sessie 3: Speerpuntclusters
13u40 Sessie 4: Productienetwerken en strategische sectoren
14u50 Slotwoord
15u Einde

Inschrijven kan via deze link. Na inschrijving zal u een mail ontvangen met de vergaderlink en extra achtergrondinformatie.

 

Document Actions

Kwart van bedrijven gebruikt artificiële intelligentie: Vlaanderen bij beste leerlingen van de klas

Met een kwart van de Vlaamse bedrijven die artificiële intelligentie (AI) gebruikt, behoort Vlaanderen tot de koplopers van Europa. Dat blijkt uit een nulmeting die Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits liet uitvoeren om het gebruik van AI in Vlaamse bedrijven in kaart te brengen.

Maar er is nog werk aan de winkel. Meer dan drie vierde van de Vlaamse bedrijven gebruikt nog geen AI en het merendeel daarvan is dat voorlopig ook niet van plan.

Het grote gebrek aan kennis blijkt de grootste drempel. Vooral kleine ondernemingen maken amper gebruik van de technologie, terwijl zij net de grootste positieve impact kunnen ervaren.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits: "De komende jaren zetten we daarom onze inspanningen via het Vlaamse actieplan AI onverminderd voort: Vlaanderen investeert jaarlijks 32 miljoen euro in onderzoek en in het sensibiliseren, opleiden, adviseren en ondersteunen van bedrijven. Daarnaast kunnen onze bedrijven ook terecht bij de bestaande financieringsinstrumenten van VLAIO. Zo ontvingen vorig jaar nog 400 ondernemingen steun voor hun AI-project.” 

bronKwart van bedrijven gebruikt artificiële intelligentie: Vlaanderen bij beste leerlingen van de klas | Departement EWI (ewi-vlaanderen.be)

>> De volledige AI-barometer

Ga onmiddellijk naar het Beleidsrapport 'AI Barometer. Adoptie en gebruik van Artificiële Intelligentie bij Vlaamse bedrijven'

De AI-barometer is het resultaat is van een samenwerking tussen het Steunpunt Economie en Ondernemen (STORE), imec en het Kenniscentrum Data en Maatschappij (KDM).

Document Actions

  • Last modified 24-03-2022